1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 Nhà hàng Thăng Long Huế không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng.
– Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Nhà hàng Thăng Long Huế thu thập bao gồm: Họ và tên/Địa chỉ/Điện thoại/Email
– Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Tên đoàn/Thực đơn/Số lượng/Đơn giá/Thời gian đến.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Nhà hàng Thăng Long Huế sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ đặt ăn tại nhà hàng.
– Xử lý đơn đặt ăn nhà hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm thực đơn mới, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện nhà hàng sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nhân viên nhà hàng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân, Nhà hàng Thăng Long Huế chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về info@thanglongcitytour.com

4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN XANH – NHÀ HÀNG THĂNG LONG HUẾ
Địa chỉ: 22 Diễn Phái – P. Vỹ Dạ – TP Huế
Hotline: 0903.582.822
Email: citytourcafe@gmail.com
Website: www.citytourrestaurant.com / www.nhahangthanglonghue.com

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

Nhà hàng Thăng Long Huế  không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt ăn theo thực đơn, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: citytourcafe@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ booking đặt ăn gọi về 0903.582.822

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Nhà hàng Thăng Long Huế chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Tại Nhà hàng Thăng Long Huế, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Nhà hàng Thăng Long Huế cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

Nhà hàng Thăng Long Huế cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Nhà hàng Thăng Long Huế  hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Nhà hàng Thăng Long Huế, vui lòng liên hệ qua số hotline 0903.582.822 hoặc Email citytourcafe@gmail.com.