Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của Nhà hàng Thăng Long Huế. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.

QUYỀN CỦA NHÀ HÀNG THĂNG LONG HUẾ

Nhà hàng Thăng Long Huế sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện Nhà hàng Thăng Long Huế nêu ra.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho Nhà hàng Thăng Long Huế không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì Nhà hàng Thăng Long Huế có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Nhà hàng Thăng Long Huế giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Nhà hàng Thăng Long Huế theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Nhà hàng Thăng Long Huế giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của nhà hàng

NGHĨA VỤ CỦA NHÀ HÀNG THĂNG LONG HUẾ

Nhà hàng Thăng Long Huế chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Nhà hàng Thăng Long Huế sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.

Nhà hàng Thăng Long Huế chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động của citytourrestaurant.com

Nhà hàng Thăng Long Huế sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì Nhà hàng Thăng Long Huế không phải chịu trách nhiệm liên đới. s

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa Nhà hàng Thăng Long Huế và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CHÍNH THỨC

CÔNG TY TNHH DU LỊCH BIỂN XANH – NHÀ HÀNG THĂNG LONG HUẾ
Địa chỉ: 
Lô T22 KQH Nam Vỹ Dạ – TP Huế
Tel: 
0234.3944.944 – Fax: 0234.3834533 – Mobile: 0903.582.822