Nhà hàng Thăng Long Huế - Nhà hàng Huế - Ẩm thực Huế

Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn ẩm thực Huế

Liên hệ

NHÀ HÀNG THĂNG LONG HUẾ

Địa chỉ: Lô T22 Khu Quy hoạch Nam Vỹ Dạ – TP Huế
ĐT: 054.3944.944 – 054.3932.952 | Fax: 054.3834.533
Email: citytourcafe@gmail.com | Hotline: 0903.582.822
Website: www.nhahangthanglonghue.com | www.citytourrestaurant.com

There was an error submitting the form.

Cám ơn! Email của bạn đã được gửi, chúng tôi sẽ trả lời thư bạn!

You forgot to enter your name.
You forgot to enter your email address.

You forgot to enter your comments.
Hiện bản đồẨn bản đồ