Ra đời từ năm 2006, nhà hàng Thăng Long Huế đã có nhiều thành công và khẳng định được uy tín của mình, tự hào có tên trong danh mục các nhà hàng ăn ngon ở Huế trên Guide Du Routard của Pháp từ 2009 – 2011.  Xem thêm